LECTURES CURTES // LECTURAS CORTAS

 

Fotocopiar "El Quixot",
Activitat "Il·legal" Ordenada per una directora


EFE 27/01/2005, 09:37


Sancionat injustament un conserge per haver-se negat a fotocopiar «El Quixot»

Els responsables en aquest moment del Departament d'Educació de la Generalitat han sancionat el conserge de I'IES Roger de Flor de Barcelona amb un mes de suspensió de funcions i sou per haver-se negat a fer fotocopies d' EI Quixot per a ús del centre, ja que considerava que era una activitat «il·legal».

Educació va sancionar-lo per haver desobeït els seus "superiors" i vulnerar les tasques
dels subalterns. El cas és de fa dos any i El Quixot no va ser l'única obra que es va
negar a fotocopiar. A causa de les reiterades negatives del treballador, el centre li va
obrir un expedient sancionador, per la qual va recórrer als tribunals. Ara, el jutge I' ha
desestimat sense entrar a valorar la decisió del conserge de negar-se a fer les
fotocopies pel fet de ser una activitat «il·legal» sinó que ha basat la decisió en el fet
que va desobeir una ordre de la directora i de certs professors. L'advocat del conserge ha
recorregut contra la sentencia.

Màxim suport al conserge de I' IES Roger de Flor de Barcelona que s'ha negat a realitzar una activitat «il·legal» i que no se sotmet a les ordres sense sentit dels que no tenen autoritat moral (desafortunadament només la que els hi proporciona el càrrec).


 


© 2003-2006  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS